📩 kurzy@bitehazard.cz        📞 +420 603300550           🏠 Topolná 276, okr. Uherské Hradiště

 🕐 08 - 20 h/6d

kurzyzvuku.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

I. Preambule

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré závazkové vztahy, které budou uzavřeny v internetovém obchodě zřízeném prodávajícím: Jiří Regent, Topolná 276, 68711 Topolná, IČ: 49150774, č.ú.: 263526119/0300, ČSOB a.s., není plátce DPH (dále jen Prodávající). Nakupovat mohou osoby fyzické i právnické (dále jen Kupující). Nabízený produkt je možné zakoupit v e-shopu na webových stránkách na adrese: https://www.kurzyzvuku.cz/nase-produkty/.
 2. Tyto obchodní podmínky vycházejí z českého právního řádu a to Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ) a jsou závazné pro obě strany, které vstoupí do závazkového vztahu přes zmíněný e-shop.

II. Všeobecná ustanovení

 1. Kupující si objednává produkt výhradně online prodejem a to prostřednictvím e-shopu. Objednáním stvrzuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil a bude je respektovat jako závazné. Objednáním produktu je uzavřen smluvní vztah.

III. Předmět smlouvy, místo plnění, cena

 1. Předmětem smlouvy je nehmotný produkt ve formě Konzultace, Kurzu nebo Dárkového poukazu ve formě dárkového certifikátu nebo dárkového kupónu. (dále jen produkt).
 2. Veškeré kurzy a konzultace probíhají v českém jazyce na adrese Topolná 276, případně na adrese Kupujícího dle dodatečné ústní nebo písemné dohody.
 3. Cena je vždy stanovena viditelně na e-shopu vč. způsobu, jak má být zaplaceno. Cenu je možné uhradit online platební kartou nebo platebním příkazem, případně pomocí PayPal. Po připsání částky na účet Prodávajícího bude produkt dodán po upřesnění data a místa konání Konzultace nebo Kurzu s Kupujícím. Dárkové poukazy jsou dodány v elektronické formě ihned po zaplacení.
 4. Do okamžiku úhrady ceny produktu není Prodávající povinen produkt dodat.
 5. Platnost Dárkových poukazů je 3 měsíce od data zaplacení.
 6. Kupující není oprávněn produkt dále distribuovat, nezískává koupí žádná autorská práva. Produkt slouží pouze vlastní potřebě Kupujícího.

IV. Reklamace a vrácení produktu

 1. Zakoupený produkt lze vrátit do 14 dnů od data doručení potvrzení platby, pokud mezitím nezačala výuka nebo konzultace.
 2. Po započetí je možné přerušit Kurz nebo Konzultaci jakoukoli stranou (Kupujícím nebo Prodávajícím) v první půlhodině výuky a Kupujícímu bude vrácena celá částka do 14 dnů od přerušení. Vzhledem k povaze produktu nelze brát na pozdější reklamace zřetel.
 3. Dárkové certifikáty lze vrátit do 14 dnů od doručení. Žádost o vrácení produktu v zákonné lhůtě 14 dnů je nutno poslat e-mailem na adresu kurzy@bitehazard.cz
 4. Pokud z vážného důvodu nemá Kupující možnost předat poukaz včas obdarovanému, pokusí se Prodávající prodloužit lhůtu platnosti certifikátu o maximálně další 3 měsíce. O prodloužení musí požádat pouze Kupující (nikoliv obdarovaný). Ustanovení dle odstavce IV-2 o možnosti přerušení a vrácení částky se dárkových certifikátů netýká.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy uzavřené podle těchto obchodních podmínek se zásadně řídí českým právem a to i v případě uzavření kupní smlouvy se zahraničním partnerem. Stejně tak se řídí i případné spory, které by vznikly. Prodávající nebo Kupující se zavazují vyvinout veškeré úsilí k smírnému vyřešení jakýchkoli problémů či sporů.
 2. V případě sporu, který se nepodaří smírně vyřešit je rozhodným soudem soud, který je obecným soudem Prodávajícího.
 3. Kupující souhlasí s tím, aby osobní údaje, které poskytne v rámci jednotlivé koupě, byly použity pro účely prodeje a koupě produktu. Výslovně souhlasí, aby údaje, které takto poskytl, byly zpracovány Prodávajícím zákonným způsobem za účelem poskytování informací o nabízených službách a produktech Prodávajícího a to až do odvolání Kupujícím. Kupující bere na vědomí a je seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Kupující může kdykoli svůj souhlas odvolat s okamžitou platností. Nakládání s osobními údaji Kupujícího takto získanými se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo se kdykoli přesvědčit, jak je s jeho osobními údaji nakládáno a to na adrese uvedené v čl. I.- Preambule těchto obchodních podmínek a v případě nespokojenosti může jednak odvolat svůj souhlas a popř. se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat nápravu.
 4. Pokud by došlo k takovým změnám zákona, které by zasáhly i tyto obchodní podmínky, mají zákonná ustanovení přednost s tím, že ostatní ustanovení obchodních podmínek zůstávají v platnosti. Prodávající je povinen obchodní podmínky přizpůsobit zákonným změnám, které by se jich dotkly.

VI. Platnost Obchodních podmínek

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 6. prosince 2023, 0:01 hodin do odvolání.

10% sleva,
speciálně pro vás
🎁

Zaregistrujte se a získejte slevu 10 % na nákup kurzů a konzultací na našem webu a také 10% slevu na nákup zboží na shop.disk.cz .

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přesunout se na začátek